Preemia must-toonekure või kotka pesa leidjatele

Leidsid suure risupesa?

Teateid kotkaste ja must-toonekure vaatlustest või suurtest risupesadest ootame aadressil klubi@kotkas.ee. Kriitilise tähtsusega teadet võib edastada telefoni teel Kotkaklubi maakondlikule kontaktisikule.

Teates palume edastada leitud pesa asukoha võimalikult täpselt ja võimalusel foto leitud pesast ning pesametsast.

SUURTE RISUPESADE VÄLIMÄÄRAJA

PREEMIA KOTKA VÕI MUST-TOONEKURE PESA LEIDJALE

Kotkaste ja must-toonekure kaitse edendamiseks julgustame maaomanikke, metsandusega seotud inimesi, jahimehi ja teisi teada andma suurtest risupesadest metsas. Need võivad olla kotkaste või must-toonekure pesapaikadeks. Riikliku kaitse alla võetava kotka või must-toonekure pesa leidjat tunnustame preemiaga, mille suuruseks on 100 eurot. Preemiat ei maksta juba EELIS-sse kantud pesade leidmise korral.

Teates palume edastada järgmised andmed:

  • Leitud pesa asukoht võimalikult täpselt (soovitatavalt koordinaadid)
  • Võimalusel foto leitud pesast ja pesametsast
  • Kotka ja/või must-toonekure vaatlus(koht) ning vaatluse kirjeldus (linnu tegevus, lennusuund jm) ja võimalusel foto linnust
  • Teataja isiku- ja kontaktandmed (nimi, e-post, tel. nr)

Teadete menetlemine

Leitud pesad kontrollitakse üle Kotkaklubi liikmete poolt ja määratakse pesa omanik – kui pesa on asustatud ja pesa asustava liigi määramine on võimalik. Seniteadmata kotkaste ja must-toonekure pesade andmed edastatakse Keskkonnaametile, kes kannab need EELIS-sse. Riikliku kaitse alla võetava kotka või must-toonekure pesa leidjale preemia maksmise otsuse teeb Kotkaklubi juhatus.

Preemiat makstakse Kotkaklubi omavahenditest ehk Kotkaklubi liikmete tehtud töö tasu arvelt. Preemia maksmiseks ei ole Kotkaklubi kasutanud riiklikke vahendeid, tegu on vabaühenduse liikmete vabatahtliku panusega Kotkaklubi põhikirjalise eesmärgi elluviimiseks. Kotkaklubi eesmärk on, et kotkad ja must-toonekurg jääksid Eesti maastikke ilmestama ka tulevikus.