Kotkaklubi

Kotkaklubi on 1999.a. loodud vabaühendus, mis koondab kotkaste ja must-toonekure kaitsmisele, uurimisele ja tutvustamisel pühendunud kotkasõpru. Kotkaklubi eesmärgiks on, et kotkad ja must-toonekurg jääksid ilmestama Eesti maastikku ka tulevikus.

Loe edasi

Kotkad

Kotkasteks kutsutakse suhteliselt suuri, laiade tiibadega, võimsaid päeval tegutsevaid röövlinde, kes kuuluvad pistrikuliste (Falconiformes) seltsi haugaslaste (Accipitridae) sugukonna eri perekondadesse. Eestis pesitseb 6 liiki kotkaid ning eksikülalistena on siin kohatud veel 5 liiki kotkaid. Inimpelglik must-toonekurg sarnaneb oma elupaiga valiku ning ohustatuse poolest kotkastega ja seetõttu käsitleme neid liike siin koos

Loe edasi

10.01.2024 | Rubriik:

Kuidas läheb meie kotkastel?

Kotkaste ja must-toonekure käekäiku Eestis jälgitakse iga-aastase pesitsusedukuse seirega, mille eesmärgiks on meil pesitsevate kotkaste (kala-, kalju-, merikotka, väike- ja suur-konnakotka) ning must-toonekure arvukuse ja selle muutuste, samuti sigimisedukuse ning […]

Loe edasi

20.11.2023 | Rubriik:

Kotkaklubi XXXIII sügiskoosolek

17.-19. novembril toimus Raplamaal Kotkaklubi XXXIII sügiskoosolek. Sügiskoosolekud on Kotkaklubis peamiseks kokkuvõtete tegemise ja plaanide pidamise kohaks. 2023. aasta fookusteemaks kujunes must-toonekurg, kelle jätkuv järsk arvukuse langus on murettekitav. […]

Loe edasi

25.04.2023 | Rubriik:

Suur- ja väike-konnakotka segapaari pesakaamera 2023

OTSEÜLEKANNE
FOORUM

2023. aastal jälgime kaamera vahendusel suur- ja väike-konnakotka segapaari pesitsemist. Tegemist on sama pesitsusterritooriumiga, kus […]

Loe edasi

Sul on küsimus?
Kotkaklubi liikmeid on pea terves Eestis. Igas maakonnas on Kotkaklubil oma koordinaator, kes tegeleb sealsete kiiremate probleemide lahendamisega.

Kontaktid

Leidsid suure risupesa?
Julgustame maaomanikke, metsandusega seotud inimesi, jahimehi ja teisi teada andma suurtest risupesadest metsas. Need võivad olla kotkaste või must-toonekure pesapaikadeks. Riikliku kaitse alla võetava kotka või must-toonekure pesa leidjat tunnustame preemiaga, mille suuruseks on 100 eurot.

Loe edasi

Soovid toetada Kotkaklubi tegevust?
Kotkaklubi eesmärgiks on tagada, et kotkad ja must-toonekurg jääksid ilmestama Eesti maastikku ka tulevikus. Kogu tegevus on vabatahtlik või projektipõhine. Kui soovid toetada Kotkaklubi tegevust saad teha annetuse Kotkaklubi arveldusarvele.

Loe edasi